Välkommen till VO-College Jönköpings län!

Karta

Länk till VO-College nationella hemsida

I Jönköpings län samverkar samtliga tretton kommuner, Region Jönköpings län, utbildare inom gymnasie- och vuxenutbildning, yrkeshögskolan, privata utbildningsanordnare samt Kommunal, utifrån ett samverkansavtal. Stödjande part är Jönköping University.    

          

"Tillsammans för kvalitet, hållbarhet och framtid"

För att leva upp till vår vision och kunna erbjuda en god vård och omsorg till alla invånare i Jönköpings län, både nu men också framöver, samverkar vi inom vårt VO-College utifrån tre uppsatta mål:

  • Vi ska öka andelen medarbetare med rätt kompetens
  • Vi ska attrahera fler studerande och medarbetare
  • Vi ska ha kvalitetssäkrade utbildningar som stämmer överens med arbetsmarknadens behov

Medverkande parter

Regional styrgrupp har övergripande ansvar för samverkan inom vårt VO-College, som samordnas av Kommunal utveckling. VO-College Jönköpings län är fördelat på tre lokala college som tillsammans utformar branschanpassade utbildningar och ett attraktivt arbetsliv - inom Sveriges viktigaste jobb!

VO-College GGVV

Arbetsgivare

Utbildare

Fackförbund

VO-College Höglandet 

Arbetsgivare

Utbildare

Fackförbund

VO-College Habo - Jönköping - Mullsjö

Arbetsgivare

Utbildare

Gymnasieskolor i Jönköping

Vuxenutbildning i Jönköping

Fackförbund

Renette Johansson

Regional processledare Jönköpings län
E-post

Pernilla Ekstrand

Ordförande
E-post

© 2023 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se